Saltå Kvarn Järna

Saltå 3, 153 91 Järna

https://www.saltakvarn.se/butikochkafe/butiken-i-jarna/